Artikeln publicerades 20 oktober 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inbjudan till markanvisning i Vibytorp

Nu bjuder vi in till markanvisning för uppförande av flerbostadshus i Vibytorp, ett attraktivt område i Hallsbergs tätort.

Bild över del av tomten på Vibytorp

Markanvisningen avser en tomt på ca 6500 kvm och riktar sig till byggherrar som avser att bygga bostäder utifrån ett markanvisningsavtal.

Läs mer om markanvisning i Vibytorp och hur du går tillväga att skicka in ditt förslag.

För ytterligare information kontakta mark- och exploateringsingenjören i kommunen.

Välkommen med ert förslag senast den 20 november 2020!

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se