Artikeln publicerades 8 juni 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hallsbergs kommun satsar på ungdomsjobb i sommar

För att förbättra unga personers inträde på arbetsmarknaden och öka det politiska engagemanget har Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Hallsbergs kommun gjort en satsning där arbete kombineras med medborgardialog och folkinitiativ. Med hjälp av regeringens satsning på ungdomsjobb har Hallsbergs kommun kunnat tänka nytt och kreativt kring sommarjobb.

Sex ungdomar kommer mellan juni och augusti arbeta inom tre extrainsatta tjänster som samhällsinformatörer, kommunutvecklare och kommunikatörer. Bland annat har kommunens glasskiosk på Folkets hus-tomten i centrala Hallsberg gjorts om till informationscentral där samhällsinformatörerna kommer att jobba.

Framtiden kan kännas långt bort men början är just nu. Med hjälp av värdeorden: glädje, driv och öppenhet vill vi bidra med en tydligare väg framåt

säger Eldin Memic, arbetskonsulent på arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Vad innebär de olika tjänsterna?

Samhällsinformatören

Samhällsinformatören kommer att arbeta i informationscentralen där våra kommuninvånare ska kunna få ta del av information om kommunens kulturella verksamheter, demokrativeckan, information och vägbeskrivning gällande demokratirundan samt information om planerade evenemang inom länet. Informationscentralen kommer att vara öppen under veckorna 25 - 33.

Ungdomarna kommer även ansvara över en rithörna vid kiosken. Invånarna kan komma och rita något som är relaterat till demokratin. Ungdomarna kommer även att skapa en demokratirunda längst hälsans stig i centrala Hallsberg.

Kommunutvecklaren

Kommunutvecklarens uppgift är att se hur kommunen kan få en starkare miljöprofil genom att det blir mer blomsterarrangemang för att gynna pollineringen.

Arbetsuppgiften kommer gå ut på att jobba med att göra en undersökning kring vart nya grön ytor skulle kunna placeras och hur nya mötesplatser skulle kunna utvecklas.

Kommunikatören

Kommunikatörerna kommer att få till uppgift att vara ute och ta bilder på landmärken, grönytor, parker, k-märkta byggnader med mera i syfte att kommunicera ut till våra invånare om vad som finnas att upptäcka i kommunen. Bland annat kommer informationen att publiceras på kommunens facebook-sida och hemsida.

Bakgrund till satsningen på ungdomsjobb

Den 11 mars fick Arbetsförmedlingen regeringsuppdraget jobb för ungdomar. Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka kommunernas möjlighet till att skapa sommarjobb för ungdomar. Av dessa 200 miljoner har 309 000 kronor gått till Hallsbergs kommun.

Målgruppen för satsningen är ungdomar som under 2020 har avslutat, eller under 2021 kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.