Artikeln publicerades 6 oktober 2020

Hallsbergs kommun genomför skogliga åtgärder under hösten 2020

Under hösten 2020 genomför vi skogliga åtgärder i Hallsberg, Pålsboda och Vretstorp. Syftet är att minska spridningen av granbarkborren. I Östansjö genomförs skogsåtgärder för att främja naturvärden och rekreation samt ta bort träd som kan falla över stigar och vägar. 

Skogsåtgärder i Hallsberg, Pålsboda och Vretstorp

I Hallsberg, Pålsboda och Vretstorp kommer vi att genomföra avverkning av skog skadad av granbarkborren. Träden kommer att avverkas och forslas bort. Arbetet kommer att utföras av skördare och skotare. Virket kommer att läggas vid vägar för vidaretransport av timmerbil. Syftet är att minska spridningen av granbarkborren. Arbetet kommer att utföras under hösten 2020.

Röjning av ungskog kommer att utföras på vissa ytor i Hallsberg. Syftet är att skapa värde för framtida skogsbestånd. Röjningsstammarna kommer att ligga kvar i skogen efter åtgärden. Arbetet kommer att utföras under hösten 2020/vintern-2021.

Se karta över skogsåtgärder i HallsbergPDF

Se karta över skogsåtgärder i PålsbodaPDF

Se karta över skogliga åtgärder i VretstorpPDF

Skogsåtgärder i Östansjö

I Östansjö kommer vi att genomföra naturvårdshuggning. Arbetet kommer att utföras motormanuellt och med skotare. En del virke och ris kommer att transporteras bort. Syftet med åtgärden är att främja naturvärden och rekreation samt ta bort träd som kan falla över stigar och vägar. Arbetet kommer att utföras under hösten 2020.

Se karta över skogsåtgärder i ÖstansjöPDF

För frågor kontakta

Niklas Hasselwander, teknisk chef, telefon: 0582-68 51 72

Gustav af Wåhlberg, Skogssällskapet, telefon: 0150-165 29