Artikeln publicerades 1 juni 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hallsbergs kommun är med i den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet

I år är vi med i Socialstyrelsens nationella satsning Äldreomsorgslyftet. Det innebär att vi erbjuder medarbetare inom vård och omsorg möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Satsningen är till för att bland annat höja kompetensen hos våra medarbetare. Hela 17 stycken undersköterskor i Hallsbergs kommun har sökt till olika specialistutbildningar.

Äldreomsorgslyftet startade nationellt förra året för att bidra till en kompetenshöjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg. I år är vi med i den nationella satsningen vilket har resulterat i att hela 17 stycken av våra tillsvidareanställda undersköterskor har sökt till specialistutbildningar inom demens, palliativ vård eller psykiatri.

Det är fantastiskt roligt att så många av våra medarbetare är intresserade av att vidareutbilda sig

säger Clary Starck som är verksamhetschef för äldreomsorgen.

Efter utbildningen kommer de att tituleras specialistundersköterska och kommer att ingå i det ordinarie arbetslaget med uppdraget att bidra med kompetens och utveckling inom sitt specialistområde.

Kompetenshöjning är en viktig fråga för social- och arbetsmarknadsnämnden. Den är avgörande för att kunna möta framtidens behov.

Jag är därför väldigt glad att vi nu också i Hallsbergs kommun är med och tar del av den nationella satsningen. Och att så många av våra medarbetare vill vara med och rusta för vår gemensamma välfärd

säger social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Veronica Wallgren (S).

På sikt ska även alla enhetschefer och arbetsledare gå värdebaserat ledarskap som är en uppdragsutbildning.

Vilka medarbetare erbjuds möjlighet att studera?

De medarbetare som har blivit erbjudna utbildning är de som är tillsvidareanställda samt har en bred erfarenhet inom sin yrkesinriktning, vilket innebär 1 - 2 års arbetslivserfarenhet.

Det är varje personalansvarig chef som ansvarar för att göra en bedömning av vilka medarbetare som ska erbjudas en möjlighet att studera på arbetstid. Bedömningen grundas i vilken kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet medarbetaren har, samt vilken kompetens chefen bedömer är nödvändig i sin verksamhet.

Kontakt

Clary Starck, verksamhetschef för äldreomsorgen
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se