Artikeln publicerades 26 november 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från den 1 januari 2021 höjs VA-taxan

Den 23 november beslutade kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun att taxan för vatten och avlopp (VA) ska höjas med tre procent från januari 2021. Höjningen innebär cirka 200 kronor mer om året för en vanlig villa.

Höjningen blir cirka 200 kronor mer om året för en vanlig villa

Alla som har ett kommunalt vatten-och avloppsabonnemang betalar varje månad en förbrukningsavgift. Den består dels av en fast årlig avgift, dels av en rörlig avgift baserad på vattenförbrukningen. Från och med den 1 januari 2020 kommer både den fasta årsavgiften, samt den rörliga avgiften att höjas med 3 procent.

Fastighetsägaren till en vanlig villa som förbrukar 130 kubikmeter vatten per år kommer att betala 186,50 kronor mer för år 2021 än för år 2020

säger Clas-Göran Classon som är förvaltningschef på drift- och serviceförvaltningen.

Även anslutningsavgiften för vatten och avlopp höjs med tre procent.

VA-taxan för år 2021. Pdf, 769.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anledningen till höjningen av VA-taxan

Anledningen till att vi nu höjer VA-avgiften är bland annat att vi

  • måste kompensera oss för kostnadsökningar för el och kemikalier
  • behöver investera mer inom VA-verksamheten då Hallsberg växer och VA-verksamheten får ökade kapital- och driftskostnader
  • behöver öka takten i arbetet med att förnya befintliga VA-ledningar/-anläggningar
  • planerar investeringar till nya krav på avloppsverk, till exempel läkemedel- och slamhantering.

Kontakt för mer information

Niklas Hasselwander, teknisk chef
Telefon: 0582-68 51 72
E-post: niklas.hasselwander@hallsberg.se