Artikeln publicerades 21 januari 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förlängning av nationella restriktioner

Smittspridningen är fortsatt mycket allvarlig. Därför har regeringen beslutat om ytterligare förlängningar av de nationella restriktionerna och rekommendationerna.

Detta gäller till och med den 7 februari:

  • Restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Maxantalet för sällskap som besöker restauranger är fortfarande 4 personer.
  • Kommuner och regioner uppmanas att fortsätta hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändig, stängd. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun.
  • De som kan arbeta hemifrån ska fortsätta göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete förlängs.

Detta gäller till och med den 1 april:

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs men justeras. Undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Regionala eller lokala smittskyddsläkare kan besluta om skolorna ska ge undervisning helt på distans.
  • Högstadieskolorna kan delvis bedriva distansundervisning om det finns problem med att begränsa trängsel i lokaler eller i kollektivtrafik.

Detta gäller tills vidare:

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid gäller våren ut.
  • Den tillfälliga covid-19-lagen fortsätter att gälla. Enligt lagen ska fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster bedrivas så att människor kan hålla ett säkert avstånd.

Detta gäller för kommunens verksamheter:

Mer information om vad förlängningen innebär för Hallsbergs kommuns verksamheter hittar du under åtgärder i våra kommunala verksamheter.

Om åtgärder i våra kommunala verksamheter

Om restriktionerna på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.