Artikeln publicerades 24 november 2020

Förlängda lokala allmänna råd och publiktak på 8 personer

Den 3 november fattade Folkhälsomyndigheten, i samråd med Region Örebro läns smittskyddsläkare, beslut om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa smittspridningen av covid-19. Beslutet om lokala allmänna råd har förlängts och gäller till och med den 13 december 2020.

Från och med den 24 november gäller också ett publiktak på åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Begravningar är undantagna där upp till 20 personer tillåts att delta. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Lokala allmänna råd i Örebro län

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i länet bör:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Information samt frågor och svar om de lokala allmänna råden och publiktaket på Länstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Detta innebär de lokala allmänna råden, information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:50 av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Beslutet om lokala allmänna råd har förlängts och gäller till och med den 13 december 2020.

Påverkan på kommunala verksamheter

Det har stor betydelse att vi alla följer råden och att vi tillsammans bidrar till efterlevnad. Hallsbergs kommun vidtar följande åtgärder:

Biblioteket håller öppet med begränsningar.
Mer information om bibliotekets åtgärderlänk till annan webbplats

Kulturskolan ställer om sin verksamhet och i vissa fall in verksamhet.
Mer information om kulturskolans åtgärderlänk till annan webbplats

Öppna förskolan är stängd. Familjecentralen är öppen för bokade möten med familjeteamet.

Fritidsgården Kuben är stängd.

Idrottshallar är stängda. Undantaget är idrottsträningar för barn och unga födda år 2005 eller senare.

Sydnärkehallen är stängd. Undantaget är idrottsträningar för barn och unga födda år 2005 eller senare.

Alléhallens bad och gym håller stängt. Simskola för barn och unga födda år 2005 eller senare hålls som vanligt. Om du har ett bad- eller gymkort kompenseras du för den tiden genom att giltighetstiden på ditt kort förlängs. Om du har löpande autogiro fryser vi betalningarna tills vi öppnar igen.

Kommunhusets kontaktcenter är öppet, men för att minimera risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att undvika besök så långt som möjligt och i första hand ta kontakt via telefon: 0582-68 50 00 eller e-post: kommun@hallsberg.se.

Åtgärderna förlängs och pågår till den 13 december.

Så berörs verksamheter och arbetsplatser av de lokala allmänna råden

Verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser, omfattas också av beslutet om lokala allmänna råd.

Observera att skolor i nuläget inte omfattas. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Verksamheter i Örebro län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

  • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
  • öppettiderna anpassas
  • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Att en verksamhet anpassar öppettiderna kan både innebära att de förskjuts eller utökas, så att smittspridning minimeras. Verksamheter kan också ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka en verksamhet. Det kan också innebära att informera hur många som får samlas i lokalen samtidigt.

Verksamheter kan även försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ. Man bör även informera om att det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsgivare i Örebro län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

  • uppmana personalen att arbeta hemifrån
  • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
  • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Publiktak på 8 personer personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om en publikgräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet. Begravningar är undantagna där upp till 20 personer tillåts att delta. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Länsstyrelsen i Örebro läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av covid-19länk till annan webbplats

Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Länsstyrelsens tidigare beslut om publiktak på 50 personer gäller alltså inte längre.

Därför införs lokala allmänna råd och publiktak på 8 personer

Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden och belastningen ökar på hälso- och sjukvården. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO. Det krävs därför lokala allmänna råd utöver de som redan gäller i hela landet. Folkhälsomyndighetens har därför, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, beslutat om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Länsstyrelsen i Örebro län har också fattat beslut om ett publiktak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Örebro län. Begravningar är undantagna där upp till 20 personer tillåts att delta. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Folkhälsomyndighetens beslut den 3 november 2020 om införande av lokala allmänna råd i Örebro länlänk till annan webbplats