Artikeln publicerades 22 april 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förbättrat resultat för kommunens företagsklimat

Nu har resultatet från Sveriges kommuner och regioners (SKR) undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2019” kommit. Hallsbergs kommun kommer på en glädjande 34:e plats nationellt sett över landet. I Örebro län kommer vi på en tredje plats.

I årets Nöjd kund index (NKI) - undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2019” som mäter hur nöjda företagen är med kommunens service hamnar Hallsbergs kommun på plats 34 av totalt 173 deltagande kommuner i landet. I länet hamnar vi på en tredje plats efter Karlskoga, som kom på första plats och Laxå, som kom på andra plats.

  • Det är med glädje jag ser att kommunens näringsliv uppskattar kontakten med vår kommun. Resultatet visar att vi har duktiga medarbetare i kommunen som väl motsvarar näringslivets förväntningar. Sen finns det gott om utvecklingsaktiviteter som vi kan ta med oss i redovisat resultat för att bli än bättre som kommun att möta företagen. Ett stort tack till alla företag som har svarat och bidrar till att göra oss bättre som kommun, säger Magnus Larsson som är näringslivschef i Hallsbergs kommun.

Om undersökningen

NKI - undersökningen mäter företagsklimatet i Sverige och utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA). Totalt deltar 173 kommuner i rankingen 2019 och i Örebro län deltar alla kommuner med undantag för Degerfors.

SKR:s undersökning mäter företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs mer om undersökningen på SKR:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Magnus Larsson, näringslivschef i Hallsbergs kommun
Telefon: 0582-68 50 50
E-post: magnus.b.larsson@hallsberg.se