Artikeln publicerades 5 juni 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förändringar i läsårsplaneringen 2020/2021

Det har skett en förändring i läsårsplaneringen för 2020/2021.

Läsåret 2020/2021 har förskolorna och fritidshemmen begränsat öppethållande 4 september och 26 oktober samt 8 februari och 14 juni.

Om ditt barn behöver vara på förskolan eller på fritids dessa dagar ska du säga till personalen i god tid innan. Under dessa dagar kan ditt barn få vara på en annan förskola/skola.