Artikeln publicerades 4 maj 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föräldraskap i Sverige

Nu pågår insatsen Föräldraskap i Sverige i kommunen. En insats som är till för att hjälpa asylsökande och nyanlända föräldrar, med barn som är mellan 0–18 år, att komma in i det svenska samhället.

Föräldragrupp

Hallsbergs kommun vill hjälpa asylsökande och nyanlända in i samhället

Hallsbergs kommun har sedan ett år tillbaka samarbetat kring att införa och implementera insatsen Föräldraskap i Sverige (FÖS). En insats som är till för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om det svenska samhället.

Under hösten 2021 och våren 2022 har kommunen haft fem gruppträffar för föräldrar som talar arabiska, tigrinja och dari med goda och positiva resultat från både deltagare och kursledare.

Det är individ- och familjeomsorgsenheten, familjeteamet, arbetsmarknads- och integrationsenheten, bildningsförvaltningen och familjecentralen som tillsammans med Bilda har genomfört gruppträffarna. Fler föräldraträffar startar nu under våren 2022.

Gruppträffarnas upplägg

Vid grupptillfällena tar man upp och diskuterar hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur förskola, skola och vård fungerar. En föräldragrupp har 10–15 deltagare och träffas fem gånger. Varje kursträff utgår från ett övergripande tema men innehåller många olika delar.

Jag gillar detta upplägg, informationen som föräldrarna får kan de använda sig av i sitt föräldraskap. De får också mycket information vilken hjälp och vilket stöd som kommunen har att erbjuda, berättar Emma Gustafsson som är en av gruppledarna i kommunen.

Om föräldraskap i Sverige

Insatsen Föräldraskap i Sverige startades i samverkan mellan kommunerna och studieförbundet i Örebro län, samt tillsammans med Region Örebro län. Det stöds även med hjälp av medel från Länsstyrelsen Örebro län.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Insatsen föräldraskap i Sverige är till för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om det svenska samhället.

Syftet är att föräldrar ska få mer information samt möjlighet till dialog och diskussion om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning och lagstiftning.

Vill du veta mer om Föräldraskap i Sverige kan du klicka in på www.foraldraskapisverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller så är du välkommen att kontakta kontaktpersonen i din länsdels folkhälsoteam.