Artikeln publicerades 24 mars 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Earth Hour den 26 mars klockan 20.30

På lördag den 26 mars klockan 20.30-21.30 infaller årets Earth Hour. Var med och släck ljuset för klimatet.

Earth hour 2022

Earth Hour startade år 2007 som en symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten och i form av att deltagarna släckte sina lampor. Nu har handlingen spridits så att hundratals miljoner människor deltar årligen och även om deltagarna fortfarande släcker lampor, så görs också mycket mer.

När klimatförändringarna fortsätter att öka och den biologiska mångfalden drastiskt dalar, måste vi sätta fokus på att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten.

Under Earth Hour uppmärksammar vi vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi visar hur klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter, och hur naturen kan lindra effekten av klimatförändringar.

Vi visar hur maten och vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden och vad vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter.

Läs mer om Earth hour på världsnaturfondens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs kommun deltar i Earth Hour

Hallsbergs kommun är anmäld att delta i Earth Hour för kommuner. Kommunens insats blir att sprida hur kommunen arbetar för att minska sitt ekologiska fotavtryck och minska påverkan på djur och växter.

Hallsbergs kommun har en vision som bland annat säger att Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

  • På förvaltningsnivå arbetas det för att storleken på utsläpp från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska minska.
  • Vi har mål som säger att andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som används ska öka i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin fram till 2030 och att kostnaden för matsvinnet ska minska med 2 % 2022 vid kommunens serveringar.
  • Vi genomför en våtmarkssatsning. Några våtmarker han redan anlagts och fler planeras. Genom att anlägga och restaurera våtmarker på strategiska platser i kommunen ska vattnet som rinner mot samhällena fördröjas och minska risken för skador i samband med skyfall, samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden.
  • Vi har startat ett projekt i syfte att gynna pollinerande insekter. I projektet skapas ytor som ska användas långsiktigt för att gynna pollinerande insekters livsmiljöer och ge ett rikt växt- och djurliv i kommunen.
  • Vi arbetar aktivt för att utöka laddinfrastrukturen i kommunen genom att investera i publika laddplatser för elbilar.
  • Vi arbetar också för att hitta alternativa lösningar till drivmedel, och i flera av kommunens maskiner används det miljövänligare drivmedlet Ecopar.
  • Vid inköp av nya fordon väljs oftast hybridfordon eller rena elfordon.
  • Fastighetsavdelningen minskar årligen sin miljöpåverkan genom att minska energikonsumtionen i husen.
  • Lokalvårdsavdelningen fortsätter sin övergång mot kemikaliefri städning i kommunen. Bland annat har det köpts in ett system, för att kunna tvätta och städa med ultrarent vatten. Även ett system som tillverkar ECA-vatten har köpts in, där tillsätts salt och elektricitet som gör att vattnet får en desinficerande effekt. De få kemikalier som ändå används är 100 % miljömärkta och påsar/säckar är miljövänlig.

Det finns mycket man kan göra för att visa sitt deltagande

Du som invånare kan fundera redan nu hur du kan hjälpa till att minska din klimatpåverkan. Här får du tips på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan genom att följa Världsnaturfondens (WWF) fem B:n- Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken.

Gör medvetna val du med och delta på Earth Hour nu på lördag!