Artikeln publicerades 23 mars 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Earth Hour 2021, den 27 mars klockan 20.30

Den 27 mars mellan klockan 20.30 - 21.30 är det Earth Hour, en manifestation för klimatet som innebär att deltagare världen över släcker sina lampor.

Earth Hour startade 2007 som en symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten och i form av att deltagarna släckte sina lampor. Nu har det spridits så att hundratals miljoner människor deltar och även om deltagarna fortfarande släcker sina lampor, så görs också mycket mer.

Hallsbergs kommun deltar i Earth Hour

Hallsbergs kommun är anmäld att delta i Earth Hour för kommuner. Vår insats blir att sprida hur vi inom kommunen arbetar för att minska vårt ekologiska fotavtryck och minska påverkan på djur och växter.

Vi har en vision som bland annat säger att Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

Vad gör vi inom kommunen

I kommunen arbetas på förvaltningsnivå för att

  • storleken på utsläpp från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska minska
  • att andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som används ska öka i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin fram till 2030
  • att kostnaden för matsvinnet ska minska med 3 % 2021, vid kommunens serveringar.

Hallsbergs kommun har startat ett projekt i syfte att gynna pollinerande insekter. I projektet skapas ytor som ska användas långsiktigt för att gynna pollinerande insekters livsmiljöer och ge ett rikt växt- och djurliv i kommunen.

Hallsbergs kommun har aktivt arbetat för att utöka laddinfrastrukturen i kommunen genom att investera i publika laddplatser för elbilar. Verksamheter inom kommunen arbetar också för att hitta alternativa lösningar till drivmedel, och vid inköp av nya fordon väljs oftast hybridfordon, allt för att minska sin klimatpåverkan.

Tips på vad du kan göra

Du som invånare kan fundera redan nu hur du kan hjälpa till att minska din klimatpåverkan, här finns det finns tips på fem B:n, Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken - som minskar din klimatpåverkan

Våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp, det finns mycket som kan göras för att minska detta.

  • Välj att åka elbil istället för en bil som drivs med bensin eller diesel
  • Ät upp allt – sluta släng mat - laga klimatsmart mat!
  • Börja producera egen förnybar el, genom att sätta upp egna solceller
  • Välj att spara i verksamheter som inte bidrar till negativ klimatpåverkan
  • Undvik att köpa nya varor - handla istället begagnat

Läs mer om Earth Hour 2021 på Världsnaturfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.