Artikeln publicerades 24 mars 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Earth Hour 2021, den 27 mars kl. 20.30

Den 27 mars mellan klockan 20.30 - 21.30 är det Earth Hour, en manifestation för klimatet som innebär att deltagare världen över släcker sina lampor.

Earth Hour startade 2007 som en symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten och i form av att deltagarna släckte sina lampor. Nu har det spridits så att hundratals miljoner människor deltar och även om deltagarna fortfarande släcker sina lampor, så görs också mycket mer.

Hallsbergs kommun deltar i Earth Hour

Hallsbergs kommun är anmäld att delta i Earth Hour för kommuner. Kommunens insats blir att sprida hur kommunen arbetar för att minska sitt ekologiska fotavtryck och minska påverkan på djur och växter.

Hallsbergs kommun har en vision som bland annat säger att Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

I kommunen arbetas på förvaltningsnivå för att storleken på utsläpp från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska minska, att andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som används ska öka i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin fram till 2030 och att kostnaden för matsvinnet ska minska vid kommunens serveringar.

Hallsbergs kommun deltar också i ett projekt som ska förbereda och rusta kommunen för de extrema väderförhållandena som blir en direkt effekt av den negativa miljöpåverkan som fortsatt pågår över hela världen med global uppvärmning som följd. I projektet arbetas med förebyggande åtgärder för att minimera skadorna från till exempel översvämningar och värmeböljor.

Tips på vad du kan göra

Du som invånare kan fundera redan nu hur du kan hjälpa till att minska din klimatpåverkan, det finns tips när det gäller fem B:n, Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken.

Våra transporter, maten vi äter, våra hus, vår konsumtion och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp, det finns mycket som kan göras för att minska detta.

  • Välj att åka tåg i stället för flyg
  • Välj närodlad mat
  • Dra ur mobilladdare när de inte används
  • Välj att spara i verksamheter som inte bidrar till negativ klimatpåverkan
  • Undvik att köpa nya varor handla istället begagnat

Läs mer om Earth Hour 2021 på Världsnaturfondens webbplats Länk till annan webbplats.