Artikeln publicerades 25 mars 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Earth Hour 2019 den 30 mars

Den 30 mars mellan klockan 20.30 - 21.30 är det Earth Hour, en manifestation för klimatet som innebär att deltagare världen över släcker sina lampor.

Earth Hour startade 2007 som en symbolhandling för klimatet. Nu har det spridits så att hundratals miljoner människor deltar och även om deltagarna fortfarande släcker sina lampor, så görs också mycket mer.

Varje år är det ett tema på manifestationen, i år är det fokus på klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Hallsbergs kommun deltar i Earth Hour

Hallsbergs kommun är anmäld att delta i Earth Hour för kommuner. Vår insats blir att sprida hur vi arbetar för att minska vårt ekologiska fotavtryck och påverkan på djur och växter.

I kommunens vision säger vi bland annat att Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

För att göra den visionen verklig arbetar vi både övergripande och på förvaltningsnivå, bland annat för att:

  • storleken på utsläpp från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska minska
  • andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som används ska öka till 50 procent senast år 2020
  • matsvinnet ska minska med 5 procent årligen vid kommunens serveringar.

Vi deltar också i ett projekt som ska förbereda och rusta kommunen för de extrema väderförhållanden som blir en direkt effekt av den negativa miljöpåverkan som fortsatt pågår över hela världen med global uppvärmning som följd. I projektet arbetar vi med förebyggande åtgärder för att minimera skadorna från till exempel översvämningar och värmeböljor.

Tips på vad du kan göra

Du som invånare kan fundera redan nu hur du kan hjälpa till att minska din klimatpåverkan. Världsnaturfonden tipsar om fem områden som du kan fundera kring: bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken.

Om Earth Hour och de fem områdenalänk till annan webbplats

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Inom kommunen har vi även en energi- och klimatrådgivare som kan ge dig som privatperson, mindre företag eller organisation kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att minska din energianvändning och öka din användning av förnybara energikällor där det är lämpligt.

Om energi- och klimatrådgivning