Artikeln publicerades 6 augusti 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags för skolstart i förskoleklass och grundskolan

Höstterminen 2020 startar tisdagen den 18 augusti. Se tider för första skoldagen.

Skollunch serveras första skoldagen. Om du har frågor om skolskjuts och tider kontaktar du det områdeskontor din skola tillhör. Du når områdeskontoren genom att ringa till kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

Välkommen till skolan!

Tider för första skoldagen

Folkasboskolan

Förskoleklass och årskurs 1: Klockan 08.20 - 13.00.

Årskurs 2 - 3: Klockan 08.20 - 14.00.

Årskurs 4 - 9: Klockan 08.20 - 15.00.

Fredriksbergskolan

Förskoleklass och årskurs 1 - 6: Klockan 08.00 - 13.30.

Långängskolan

Alla elever: Klockan 08.00 - 13.00.

Sköllersta skola

Förskoleklass och årskurs 1 - 2: Klockan 08.00 - 13.20.

Årskurs 3 - 6: Klockan 08.00 - 14.00.

Stocksätterskolan

Förskoleklass och årskurs 1: Klockan 08.15 - 13.00.

Årskurs 2 - 6: Klockan 08.15 - 14.15.

Transtenskolan

Alla elever: Klockan 08.40 - enligt schema.

Östansjö skola

Alla elever: Klockan 08.30 - 13.20.