Artikeln publicerades 5 maj 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggnationen av Samsala etapp 2 är i sitt slutskede

Nu pågår byggnationen av Samsala etapp 2. Under hösten 2022 planeras arbetet med att färdigställa 33 byggklara tomter vara färdigt.

Under hösten år 2022 ska slutbesiktningen av arbetet med att skapa det nya bostadsområdet Samsala etapp 2 avslutas. 31 småhustomter och två tomter för flerfamiljshus ska då vara förberedda för byggnation.

Allt går enligt plan. Just nu arbetar vi med sista gatan i området och lägger VA-ledningar, berättar Fredrik Hildingson som är platschef på NCC för byggnationen i Samsala etapp 2.
Samsala etapp 2

Arbetet har fungerat jättebra och det blir ett riktigt fint bostadsområde med skog och ängar precis intill. Och sen är det ju också cykelavstånd till Hallsbergs centrum samt den nya förskolan som ska byggas i södra Hallsberg, säger Niklas Hasselwander som är teknisk chef i Hallsbergs kommun.

Nästa steg i arbetet

Nästa steg i arbetet med det kommande bostadsområdet är att färdigställa gator, vägbelysning och gemensamma ytor med gräs samt eventuella planteringar.

Vi kommer bland annat så ängsblommor till våra pollinerande insekter på några kullar/vallar som vi gjort av schaktmassorna från området. På vintern kommer barnen att kunna åka pulka där, berättar Marcus Örtenholm, byggledare på Pontarius.

Att vi tar hand om schaktmassorna i området istället för att åka iväg med dem, gör vi för att ta ett ansvar för miljö och klimat. Men även ur ett ekonomiskt perspektiv såklart, fortsätter Marcus.

Samsala etapp 2

Dagvattendamm bakom bostadsområdet

Intill bostadsområdet har de även anlagt en dagvattendamm. Denna damm ska bland annat fungera som en rening, men framförallt som en fördröjning av dagvattnet för att minska risken för översvämning i området.

Läs mer planeringen för Samsala etapp 2

Samsala etapp 2 - dammen

Tomtkö

Information om när tomterna kommer att erbjudas till tomtkön publiceras på hemsidan efter sommaren.

Vill du ställa dig i tomtkön?

Ställ dig i kommunal tomtkö