Artikeln publicerades 11 mars 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bussen mellan Hjortkvarn och Pålsboda kommer tillbaka

Den 17 mars tar regionens samhällsbyggnadsnämnd beslut om att återinföra den tidigare nedlagda busslinjen.

Den borttagna busslinjen mellan Hjortkvarn och Pålsboda kommer att tas i bruk igen. Beslutet kommer att tas på regionens samhällsbyggnadsnämnd den 17 mars. Bussen beräknas att återinföras i augusti 2022.

Det är glädjande att Region Örebro hörsammat Hallsbergs kommuns önskan om fortsatt kollektivtrafik. När Regionen valde att ta bort både linje 710 i Hallsberg och linje 728 mellan Pålsboda och Hjortkvarn innebar det stora konsekvenser för en del av våra kommuninvånare.

Hallsbergs kommun är både lång och bred och vi värnar att våra kommuninvånare ska kunna bo och verka i alla våra mindre tätorter, därför känns det bra att vi nu får tillbaka bussförbindelsen mellan Pålsboda och Hjortkvarn,

säger Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.