Artikeln publicerades 2 maj 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra vattennivå i Tisaren

Tack vare bra nederbörd under hösten och vintern har vattentäkterna i kommunen fyllts på. Utgångsläget gällande dricksvattenförsörjningen inför sommaren ser därför bra ut, och likaså i grundvattentäkterna i Hjortkvarn och Vretstorp.

Den tekniska chefen och enhetschefen för vatten och avlopp vid Tisaren

Under två år i rad har det varit låga vattennivåer i sjön Tisaren som försörjer Kumla kommun och delar av Hallsbergs kommuns invånare med dricksvatten, och sommaren 2017 blev det även bevattningsförbud under en begränsad period. Med det färskt i minnet kommer en del frågor kring vattensituationen det här året.

- Utifrån läget just nu, ser prognosen för sommaren bra ut gällande vattennivåerna för såväl den stora vattentäkten Tisaren, som för de mindre vattentäkterna i kommunen säger Niklas Hasselwander, teknisk chef på drift- och serviceförvaltningen. Han tillägger att även grundvattentäkterna i Hjortkvarn och Vretstorp också ser bra ut.

- Det som kan vara något att tänka på är de som har grävd brunn. Om det mot förmodan skulle sina i brunnen, kan kommunen vid akuta situationer hjälpa till att fylla på brunnen en gång till fast kostnad och därefter till självkostnadspris säger Peter Lidberg, enhetschef för Vatten och avlopp.

Vatten från Tisaren

Kumla kommun ansvarar för att leverera dricksvatten från Tisaren till större delen av Hallsbergs kommun, och har kontinuerlig bevakning av vattennivåerna i Tisaren.

Om vattennivåerna på Kumla kommuns hemsida.länk till annan webbplats

Tänk på att använda vattnet på ett sparsamt sätt

Trots bra vattennivåer i Tisaren, kan det ändå vara bra att tänka på vattenförbrukningen. Du kan till exempel:

  • tvätta och diska fulla maskiner
  • undvika att jobba under rinnande vatten
  • duscha istället för att bada
  • duscha snabbt och stänga av vattnet när du tvålar och schamponerar dig.

Kontakt för mer information

Niklas Hasselwander, teknisk chef i Hallsbergs kommun
Telefon: 0582-68 51 72

Peter Lidberg, enhetschef VA i Hallsbergs kommun
Telefon: 0582-68 55 23