Artikeln publicerades 24 februari 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om underlättande åtgärder för restaurangverksamheten med anledning av covid-19

Nu har drift- och servicenämnden tagit beslut om att slopa avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar under 2021, och att tidpunkten för uteserveringar tidigareläggs till 1 mars.

På grund av pågående pandemi har förutsättningar för restaurangverksamheten försämrats. Med förhoppning att kunna förbättra förutsättningarna för den lokala restaurangnäringen har nu drift- och servicenämnden beslutat att

  • slopa avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar under 2021
  • tidigarelägg tidpunkten för uteserveringar till den 1 mars under 2021.

Tiden för uteserveringar är i normala fall mellan den 1 maj – 30 september. I och med drift- och servicenämndens beslut om att tidigarelägga uteserveringar, blir det i år istället tillåtet att ha uteserveringar mellan den 1 mars – 30 september.

Kontakta planeringsingenjören

Hadil Asaad
Telefon: 0582-68 51 53
E-post: hadil.asaad@hallsberg.se