Artikeln publicerades 5 februari 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om flytt av verksamheter till Childrens Upptäckarhusets gamla lokaler på Gärdesvägen 4 i Hallsberg

Tisdagen den 2 februari beslutade Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun att delar av daglig verksamhet för vuxna funktionshindrade flyttar in i Childrens Upptäckarhusets gamla lokaler på Gärdesvägen 4 i Hallsberg.

Innan inflyttning kan ske behöver lokalerna renoveras. När inflyttning kan ske är ännu inte bestämt.

Det här är ett jättebra besked för oss och vi är så glada att vi får lokaler som är ändamålsenliga

säger Helena Blomberg, områdeschef för verksamheten för funktionshinder.

Vi har länge letat efter bättre lokaler till dessa verksamheter, så jag är verkligen jätteglad att vi äntligen har tagit det här beslutet

säger Veronica Wallgren, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun.