Artikeln publicerades 5 februari 2021

Beslut om flytt av verksamheter till Childrens Upptäckarhusets gamla lokaler på Gärdesvägen 4 i Hallsberg

Tisdagen den 2 februari beslutade Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun att delar av daglig verksamhet för vuxna funktionshindrade flyttar in i Childrens Upptäckarhusets gamla lokaler på Gärdesvägen 4 i Hallsberg.

Innan inflyttning kan ske behöver lokalerna renoveras. När inflyttning kan ske är ännu inte bestämt.

- Det här är ett jättebra besked för oss och vi är så glada att vi får lokaler som är ändamålsenliga, säger Helena Blomberg, områdeschef för verksamheten för funktionshinder.

- Vi har länge letat efter bättre lokaler till dessa verksamheter, så jag är verkligen jätteglad att vi äntligen har tagit det här beslutet säger Veronica Wallgren, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun.