Artikeln publicerades 3 januari 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bekräfta föräldraskap i e-tjänst

Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta föräldraskap i en e‑tjänst på Skatteverkets webbplats.

Du som är ogift och föder ett barn ska bekräfta vem som är den andra föräldern. Nu kan du göra det digitalt i en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. I e-tjänsten kan du också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

Se hur det går till att bekräfta föräldraskap.

Du kan registrera föräldraskapet de första 14 dagarna efter barnet har fötts. För att kunna använda tjänsten måste du vara folkbokförd i Sverige.

Du som inte kan eller vill använda e-tjänsten kan fortfarande bekräfta föräldraskap till kommunens föräldraskapshandläggare.