Artikeln publicerades 7 juni 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets sista trygghetsvandring i kommunen

Som en del av de medborgarlöften som Polisen och kommunen har beslutat om kommer trygghetsvandringar att genomföras i kommunens sex tätorter under våren.

Trygghetsvandring i Hallsberg den 11 juni

Datum och tid: Den 11 juni klockan 18.00-ca 20.30.

Plats: Kommunhuset, konferensrum Sottern. Gå in via ingången på baksidan av kommunhuset.

Om trygghetsvandringarna

Trygghetsvandringarna, som inte alltid behöver vara utomhus utan även inomhus med hjälp av karta, är till för att kommunen och polisen tillsammans med boende på respektive ort ska komma fram till brottsförebyggande åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle.

Eftersom trygghetsvandringarna berör alla som bor på orten uppmanar vi att du kommer och berättar om du upplever någon särskild otrygghetspunkt på din ort.

Arrangörer

Kommunpolisen i Hallsberg och säkerhetssamordnaren i Hallsbergs kommun.

Kontakt

Kommunpolis Iréne Rosell, telefon: 010-56 737 42

Säkerhetssamordnare i Hallsbergs kommun, telefon: 0582-68 50 44