Artikeln publicerades 1 februari 2022

Anmäl dig till föräldrakursen Barn i föräldrars fokus

Nu erbjuds du som är folkbokförd i Hallsbergs kommun att delta i en föräldrakurs som kallas BiFF - Barn i föräldrars fokus. Den riktar sig till separerade föräldrar som har hamnat i konflikt med varandra.

Fokus i kursen ligger på hur du som förälder kan stötta ditt barn på bästa sätt i den här situationen, och att du får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad på tre tillfällen, varannan vecka, med start vecka 9. Föräldrarna delas in i olika grupper.

Stöd för ditt barn

Vi erbjuder även stöd för ditt/dina barn i stödgruppen Hanna och Theo. I gruppen får barnet/barnen möjlighet att prata om saker som känns svåra. De får också träffa andra barn i liknande situationer. Stödgruppen för barn träffas vid sex tillfällen där barnen delas in efter ålder.

Mer information och anmälan

För att delta i föräldragruppen och/eller barngruppen behöver du/ni anmäla er senast den 28 februari.

Ida Folkesson
ida.folkesson@hallsberg.se
0582-68 52 19

Ida van der Swan
ida.van.der.zwan@hallsberg.se
0582- 68 53 27