Artikeln publicerades 3 juni 2021

Ytterligare åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Allégatan

Varje år satsar vi på att höja trafiksäkerheten i kommunen. Nu har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Allégatan där det fram tills den 3 juni varit förbud mot genomfart. Förbudet förstärks ytterligare med hinder och återvändsgata för motortrafik.

Det tidigare förbudet mot genomfart på Allégatan beslutade vi, den 3 juni, att förstärkta med ytterligare åtgärder i form av hinder och återvändsgata för motortrafik.

Varför har vi gjort dessa ytterligare åtgärder?

Åtgärderna har gjorts för att få ned hastigheten på Allégatan samt minska trafikmängden.

Beslutet är taget utifrån bland annat inkomna klagomål och incidentrapporter till Hallsbergs kommun kring övergångställen på Allégatan/Edsbacken samt Allégatan i höjd med adress Allégatan 76.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se