Artikeln publicerades 12 oktober 2020

Vi bygger tillgänglighetsanpassade busshållplatser i Vretstorp vecka 45-46

Nuvarande hållplatser Stationsgatan och Skolgatan i Vretstorp kommer att tillgänglighetsanpassas.

Detta är ett av Hallsbergs kommuns bidrag till riksdagens transportpolitiska mål, ett funktionsmål – tillgänglighet.

Kollektivt resande hänvisas till Länstrafikens information då hållplatserna kommer att vara flyttade från den 2 november till den 13 november.

Under arbetet kommer berörd del av Skolgatan och Stationsgatan att ha begränsad framkomlighet. Trafiken kommer att kunna passera växelvis under arbetstiden.

Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se