Artikeln publicerades 8 maj 2020

Vattenläcka vid Ahlsellområdet i Hallsberg - läckan är lagad

Under natten till fredagen fick vi en vattenläcka vid Ahlsellområdet i Hallsberg. Trafikledningstornet och tre industrifastigheter påverkas. Berörda fastigheter är informerade.

20-05-08 klockan 15.00

Läckan är lagad och vattnet är tillbaka. Om vattnet är missfärgat, spola tills det är klart igen.

20-05-08 klockan 08.55

Arbetet med att laga läckan pågår. Vi kommer att arbeta tills läckan är lagad och vattnet är tillbaka.

I samband med reparationen kan grumligt vatten samt luft förekomma i ledningsnätet runt området. Spola en stund tills missfärgningarna försvinner.

Kontakta enhetchefen för gata, park och VA-rörnät

Hans Berglund
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: hans.berglund@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till enhetschefen.