Artikeln publicerades 16 november 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

VA-sanering, Kärrsvägen i Pålsboda

I oktober påbörjades saneringen av ledningsnätet på Kärrsvägen i Pålsboda. Arbetet kommer att pågå till den 13 januari 2021. Asfaltering av gatan planeras ske under hösten/vintern 2021.

VA-sanering, Kärrsvägen i Pålsboda

Efter avslutat lednings-, gatu- och byggarbete kommer den befintliga höjden på gatan att lämnas lägre fram till asfalteringen.

Boende som inte kan använda sin infart till fastigheten från gatan under arbetet ska parkera på hänvisad parkering. (Som bilden visar.)

För mer information

Hans Berglund, projektledare

Tony Rimmi, byggledare

0582- 68 50 00

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare.