Artikeln publicerades 18 september 2023

VA-sanering i Östansjö hösten och vintern 2023

Ledningar byts ut i Östansjö. Arbetet kommer att pågå under hösten och vintern 2023. Luft i ledningarna och brunt vatten kan förekomma.

Under hösten och vintern 2023 kommer cirka 220 meter ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten att bytas ut. Arbetet berör

  • korsningen Gullvivsgatan och Närkesgatan
  • Lindgatan
  • delar av Köpmangatan.

Framkomligheten kan vara begränsad och tung trafik kan åka i området.

Under arbetets gång kan det ibland förekomma luft i ledningarna och brunt vatten. Spola då i kranen tills vattnet är klart igen.

Kontakt, arbetsledning

VA-samordnare Herman Axeliusson: 0582-68 51 22

Enhetschef Tony Rimmi : 0582-68 51 94

VA-ingenjör Suzana Madzo: 0582-68 51 51