Artikeln publicerades 27 maj 2019

Vägarbeten i Hallsberg vecka 24

Under vecka 24 kommer det pågå några olika vägarbeten i Hallsberg.

  • Den 10 juni fräser vi asfalten vid infarten till Adriansson logistic Terminal vid Tälleleden.
  • Den 10-11 juni fräser vi och asfalterar på Västra Storgatan cirka 200 meter väster och cirka 500 meter öster om Älbergsvägen.
  • Den 10 juni fräser vi asfalten på Vibytorpsvägen, och den 12 juni sker asfalteringen.
  • Den 11 juni fräser vi och asfalterar på Samzeliigatan södergående från ”Lidlrondellen” till Tegelgatan.
  • Natten mellan den 12-13 juni fräser vi asfalten på Västra storgatan, utanför kommunhuset och natten mellan den 13-14 juni asfalterar vi.

Påverkan på trafiken

Trafiken kommer att kunna passera växelvis och kommer att regleras med vakter på alla vägarbeten förutom vid arbetet på Västra Storgatan där trafiken kommer att ledas om via Vibytorpsvägen-Södra Allén-Tingsgatan-Östra Storgatan.

Mer information

Fredrik Brenkle, gatu- och trafikingenjör

Telefon: 0582-68 50 97