Artikeln publicerades 10 september 2021

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Samzeliigatan i Hallsberg vecka 38 - 40

Under veckorna 38 och 40 (20 september - 8 oktober) kommer tryggare passager byggas på Samzeliigatan.

Nuvarande passager över Samzeliigatan i Hallsberg ska trafiksäkras och tillgänglighetsanpassas. Detta är ett av Hallsbergs kommuns bidrag till riksdagens transportpolitiska mål där ett mål är ett funktionsmål – tillgänglighet.

Under arbetet kommer berörd del av Samzeliigatan ( mellan Esplanaden och Hardemovägen) vara avstängd för fordonstrafik dagtid under vardagar.

Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Trafiken leds om via "Hyttgatan - Tegelgatan", följ orange hänvisning.