Artikeln publicerades 9 november 2021

Byggnation av bostadsområdet Samsala, etapp 2

Byggnationen kommer att pågå till hösten 2022. Under den tiden kommer materialtransporter och entreprenadmaskiner befinna sig i området. Arbetet kommer i huvudsak utföras på vardagar från klockan 07.00 till 16.00.

Karta över Samsala etapp 2

Illustration av Samsala. De gula markeringarna visar etapp 2. De blå markeringarna visar etapp 1 som byggdes 2019.

Om bostadsområdet

Byggnationen av det nya bostadsområdet Samsala sker på kommunens mark enligt gällande detaljplan. Samsalas exploatering delas in i etapper. Första etappen byggdes 2019, nu pågår arbetet med etapp 2. Vatten och avlopp samt gator med gatubelysning med mera färdigställs för 32 tomter. Det tas också fram en liten våtmark.

Kommunen har upphandlat entreprenaden för detta arbete och kommer inte utförandet i egen regi.

Kontakt

Niklas Hasselwander, teknisk chef på drift- och serviceförvaltningen
Telefon: 0582-68 51 72