Artikeln publicerades 9 november 2021

Snart påbörjas byggnationen av det nya bostadsområdet Samsala etapp 2

Under november 2021 kommer Hallsbergs kommun att fortsätta arbetet med det nya bostadsområdet Samsala, etapp två.

Placering av nya bostadsområdet Samsala

Byggnationen av det nya bostadsområdet Samsala sker på kommunens mark enligt gällande detaljplan. Samsalas exploatering delas in i etapper. Första etappen byggdes 2019. Nu påbörjar vi arbetet med etapp två som innebär att vatten och avlopp och gator med gatubelysning med mera färdigställs för 32 tomter samt en liten våtmark.

Kommunen har upphandlat entreprenaden för detta arbete och kommer inte utföra arbetet i egen regi.

Se illustrationen över det nya bostadsområdet Samsala etapp 2. Den blå färgen visar den första etappen som byggdes 2019. Den gula färgen visar etapp två som ska påbörjas under november 2021.

Karta över Samsala etapp 2

Bild: Illustration över det nya bostadsområdet Samsala, etapp 2.

Hur påverkar detta mig som har fastighet i direkt anslutning till byggnationen?

Under byggnationen kommer materialtransporter och entreprenadmaskiner befinna sig i området. Arbetet kommer i huvudsak utföras på vardagar mellan klockan 07.00 till 16.00.

Vid frågor, kontakta:

Niklas Hasselwander, teknisk chef på drift- och serviceförvaltningen
Telefon: 0582-68 51 72