Artikeln publicerades 24 juli 2023

Skogliga åtgärder i Pålsboda augusti - oktober

Granskog som angripits av granbarkborre kommer att gallras i skogarna öster om Pålsboda. Dessutom sker föryngringsavverkning av denna granskog.

Åtgärderna sker under augusti–oktober 2023. Se kartor nedan för berörda områden.

Karta över område för gallring Öppnas i nytt fönster.

Karta över område för föryngringsavverkning Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För vidare information, vänligen kontakta
Fredrik Boström, Hallsbergs kommun, 072-084 29 51
Erik Rumler, Skogssällskapet, 073-049 16 48.