Artikeln publicerades 7 januari 2022

Skogliga åtgärder i Östansjö och Vretstorp

Under januari och februari kommer vi att utföra skogliga åtgärder i Östansjö samt Vretstorp. Arbetet kommer utföras med motorsåg och delar av trädresterna samt virket kommer forslas ut ur skogen med häst och vagn för att inte skada marken.

Östansjö

I Östansjö tätort mellan skolan och Breslätt kommer det fällas och upparbetas almar som står i anslutning till gångstigar. Syftet är att minska riskerna för allmänheten som vistas i området, då döda/döende träd kan falla hela, eller i delar över promenadstigarna.

Arbetet kommer utföras med motorsåg och delar av trädresterna kommer forslas ut med häst och vagn. Åtgärderna kommer ske under januari-februari 2022.

Se karta för aktuellt område.

Karta över området för skogliga åtgärder i Östansjö

Vretstorp

I anslutning till Vretstorp tätort, Tallgatan/Källtorpsvägen, kommer det fällas och upparbetas granar som är angripna av granbarkborre.

Arbetet kommer utföras manuellt med motorsåg och virket kommer forslas ut ur skogen med häst och vagn. Åtgärderna kommer ske under januari-februari 2022.

Se karta för område som är aktuellt.

Karta över skogliga åtgärder i Vretstorp.

Kontakt för mer information

Niklas Hasselwander, teknisk chef i Hallsbergs kommun
Telefon: 0582-68 51 72

Erik Rumler, Skogssällskapet
Telefon: 073-049 16 48