Plankorsningar avstängda i Hallsberg under vecka 34

Plankorsningarna (korsning mellan väg och järnväg) på Östra Storgatan samt Kullängsvägen stängs tillfälligt av på grund av banarbete. Trafiken leds om samt att vakter informerar trafikanterna.

Plankorsning vid Östra Storgatan, Hallsberg

Datum och tid

21/8-22/8 kl, 22,40-05,00

Omledningsväg

Östra Storgatan-Tisarvägen-Kullängsvägen-Långängsvägen-Södra Allén-Östra Storgatan

Plankorsning vid Kullängsvägen

Datum och tid

22/8-23/8 kl. 22.25-05.30

Omledningsväg

Kullängsvägen-Långängsvägen-Södra Allén-Östra Storgatan-Tisarvägen-Kullängsvägen