Artikeln publicerades 28 november 2019

Ny gång- och cykelbana vid Lingongatan i Hallsberg

Under slutet av hösten 2019 kommer Hallsbergs kommun påbörja arbetet med att bygga en ny gång- och cykelbana längs med Lingongatan i Hallsberg. Det är en del av de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vi genomför i kommunen, och som även finns med i gällande detaljplan för området. Den nya gång- och cykelvägen kommer vara helt färdigbyggd under första halvåret 2020.

Tillfällig omledning av trafiken på Älbergsvägen i Hallsberg

Bildtext: Illustration över den nya gång- och cykelbanans placering. Den rosa linjen visar var gång- och cykelbanan kommer att byggas.

Placering av nya gång- och cykelbanan

Byggnationen av den nya gång- och cykelbanan kommer ske på kommunens mark längs med Lingongatan och ansluta mot befintlig gång- och cykelbana vid Tisarvägen. Den kommer sedan sträcka sig till det nya bostadsområdet Samsala, där start av byggnation blir i slutet av 2019.

Hur påverkar detta mig som har fastighet i direkt anslutning till byggnationen?

Under byggnationen kommer materialtransporter ske i området och det kommer att användas en mängd olika entreprenadmaskiner. Arbetet kommer i huvudsak utföras på vardagar mellan klockan 07.00 till 16.00.

Hallsbergs kommun kommer, med hjälp av extern konsult, besiktiga de fastigheter som är närmast byggarbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Detta gör vi för att veta vilka eventuella skador som vi ansvarar för om det mot förmodan skulle uppkomma vid byggnationen. Berörda fastigheter kommer kontaktas av utsedd konsult som då bokar in ett besök tillsammans med fastighetsägaren. Konsultföretaget heter Nitro Consult.

Kontakta tekniska chefen

Niklas Hasselwander
Telefon: 0582-68 51 72
E-post: niklas.hasselwander@hallsberg.se