Artikeln publicerades 15 augusti 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information med anledning av översvämningarna i Örebro län - uppdaterad fredag 18 augusti

Vi har hanterat de akuta åtgärderna och fortsätter nu med både kortsiktiga och långsiktiga arbeten.

Fredagen den 18 augusti

Väderleken har ändrats till det bättre och vattnet i våra system rinner kontinuerligt undan.

Vi har hanterat de mest akuta åtgärderna och fortsätter nu med både kortsiktiga och långsiktiga arbeten kopplade till stora regnmängder.

Vi följer fortfarande de prognoser vi får noga. Vi har beredskap så att vi snabbt kan ställa om verksamheten om det kommer nya regnoväder.

Tisdagen den 15 augusti

Väderprognosen är ostadig, men just nu ser det ut att kunna komma en större mängd regn under tisdagens eftermiddag och kväll.

Vi arbetar med förberedande åtgärder samtidigt som vi fortsätter att hantera de konsekvenser som de tidigare regnen inneburit.

Måndag den 14 augusti

Efter måndagens uppehåll ser vi att vattennivåerna sjunker i våra vattendrag. Vi arbetar fortfarande med att hantera regnets konsekvenser. Vi har bland annat haft dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och de har bistått med en pump i området Tingsgatan - Bryggaregatan.

Den enda kommunala fastigheten som påverkats är Östansjö skola. Arbetet med att hantera konsekvenserna av översvämningen fortsätter, men skolans verksamheter kommer att kunna bedrivas som vanligt.

Information om nuläge och hur det påverkar planeringen framåt för skola och fritidsverksamhet delges vårdnadshavare och elever löpande i Haldor.

Det är fortfarande höga flöden i vattendrag i länet. Vi följer väderprognoser och vattennivåerna noga.

Mer information om vad du kan göra för att skydda din fastighet vid höga flöden.

Söndag den 13 augusti

Den senaste tidens regn i kombination med den kraftiga skuren i natt har medfört flera översvämningar i kommunen, bland annat vid Östansjö skola. Vi arbetar för fullt med att hantera konsekvenserna.

Just nu arbetar vi intensivt vid området Tingsgatan - Bryggaregatan i Hallsberg.

Tänk på att respektera avstängningar där de finns. Vid ny information uppdateras texten.