Artikeln publicerades 6 augusti 2020

Hallsbergs kommun kopplar in del av ny huvudvattenledning i augusti-oktober

Under augusti-oktober kommer Hallsbergs kommun koppla in en del av en ny huvudvattenledning mellan Kumla och Hallsberg. I samband med detta genomförs även omkopplingar av dricksvattenledningar i Hallsbergs tätort.

Vid arbetet kan missfärgat vatten samt luft förekomma i ledningarna för boende i Hallsbergs tätort och Östansjö. Om det inträffar, spola försiktigt en stund tills vattnet är klart igen.

För mer information

Kontakta Niklas Hasselwander, teknisk chef, eller Peter Lidberg, VA-chef, via Hallsbergs kommuns kontaktcenter 0582-68 50 00.

Nyheten uppdaterad den 5 oktober, 2020.