Artikeln publicerades 14 februari 2023

Begränsad framkomlighet dagtid vid Södra Allén

Från och med den 27 februari och cirka tre veckor framåt kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafik vid Allébadet och Alléskolan.

Arbete med trädbeskärning kommer att utföras dagtid vilket kommer att påverka framkomligheten vid Södra Allén.