Artikeln publicerades 14 augusti 2020

Asfaltering på Södra Promenaden i Pålsboda i oktober - november

Under vecka 41 - 45 (5 oktober - 6 november) kommer asfaltering göras.

Asfalteringen görs på grund av kommunens tidigare arbete med att förnya ledningar för vatten och avlopp i Pålsboda.

Under arbetet kommer berörd del av Södra Promenaden att ha begränsad framkomlighet. Förbud mot fordonstrafik och förbud mot att stanna/parkera råder under hela arbetet.

Boende i området kan komma att märka lite högre ljud och buller än vanligt. Om du får problem att komma fram till din fastighet, kontakta entreprenören på plats. Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se