Artikeln publicerades 12 oktober 2020

Asfaltering på Samzeliigatan i Hallsberg vecka 43

Under vecka 43 kommer asfaltering göras på Samzeliigatan i Hallsberg mellan Hardemovägen och Esplanaden.

Asfalteringen är en del av kommunens årliga beläggningsunderhåll.

Under arbetet kommer berörd del av Samzeliigatan att ha begränsad framkomlighet. Växelvis trafik råder under hela arbetet som regleras med flaggvakter.

Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se