Artikeln publicerades 12 oktober 2020

Asfaltering på Östra Storgatan i Hallsberg vecka 43

Under vecka 43, den 19 till 21 oktober, kommer asfaltering göras mellan Vadsbron och Sannahedsvägen. Asfalteringen är en del av kommunens årliga beläggningsunderhåll.

Under arbetet kommer berörd del av Östra Storgatan att ha begränsad framkomlighet. Växelvis trafik råder under hela arbetet som regleras med flaggvakter.

Boende i området kan komma att märka lite högre ljud och buller än vanligt. Om du får problem att komma fram till din fastighet, kontakta entreprenören på plats.

Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se