Artikeln publicerades 20 april 2021

Asfaltering på Björkvägen och Snickarevägen i Hallsberg vecka 19-20

Under veckorna 19 och 20 kommer asfaltering göras på Björkvägen och Snickarevägen i Hallsberg.

Asfalteringen är en del av kommunens årliga beläggningsunderhåll och återställning efter tidigare VA-sanering.

Under arbetet kommer berörd del av Björkvägen och Snickarevägen att ha begränsad framkomlighet.

Information till boende i området

Du som bor i området kan komma att märka lite högre ljud och buller än vanligt. Om du får problem att komma fram till din fastighet, kontakta entreprenören på plats.

Information om arbetstider anslås med orangea vägmärken som finns i anslutning till arbetet.

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Hallberg
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.hallberg@hallsberg.se