Allmänna val

Se information om allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt till Europarlamentet.

Det finns fyra allmänna val till:

 • riksdagen
 • regionfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång detta val äger rum är 9 juni 2024.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av valet och har till sin hjälp ett valkansli. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Vem får rösta?

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
 • är utvandrad svensk medborgare (ej bara svensk medborgare men aldrig bott i Sverige).

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Mer information om allmänna val

Läs mer om allmänna val på valmyndighetens webbplats val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.