Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Här hittar du information om hur du röstar, vallokaler och förtidsröstningen.

Allmän information

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av valet och har till sin hjälp ett valkansli.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstkort

Till alla som får rösta skickas ett röstkort. På röstkortet står det vilka val som du har rösträtt i samt i vilken vallokal som du kan rösta i på valdagen den 9 juni.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du istället vill rösta under förtidsröstningen mellan 22 maj - 9 juni hittar du information om öppettider längre ner på denna sida. För att kunna förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort till förtidsröstningslokalen samt giltig legitimation för att kunna styrka din identitet.

Röstkortet kommer i din brevlåda senast till den 22 maj.

Saknar du röstkort ? Kontakta valkansliet på Hallsbergs kommun på telefon: 0582-68 51 15 eller Valmyndigheten på telefon: 020-825 825.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Du kan rösta med bud av följande anledningar:
•sjukdom
•ålder
•funktionsnedsättning
•intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.Om du vill budrösta med hjälp av lantbrevbäraren, ring 0771-33 33 10 och boka upphämtning av din budröst.

Budröstningskit kan du beställa både via Hallsbergs kommun och via Valmyndigheten.

Valkansliet på Hallsbergs kommun på telefon: 0582-68 51 15.
Mer information om budröstning finns på www.val.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.
Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:
•sjukdom
•ålder
•funktionsnedsättning.

Om du är i behov av ambulerande röstning ta kontakt med valkansliet på Hallsbergs kommun på telefon: 0582-68 51 15.

Förtidsrösta

Mellan den 22 maj och 9 juni kan du förtidsrösta. Nedan hittar du öppettider och adress till förtidsröstningslokalerna.

För att kunna förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort till förtidsröstningslokalen samt att du måste kunna styrka din identitet med giltig legitimation.

Dagcentralen Åsen

Västra Storgatan 13, Hallsberg

22 maj 14:00-19:00

23 maj 13:00-17:00

24 maj 08:00-13:00

25 maj 11:00-14:00

26 maj 11:00-14:00

27 maj 14:00-19:00

28 maj 08:00-13:00

29 maj 14:00-19:00

30maj 13:00-17:00

31 maj 08:00-13:00

1 juni 11:00- 14:00

2 juni 11:00-14:00

3 juni 14:00- 20:00

4 juni 08:00- 14:00

5 juni 13:00-19:00

6 juni 13:00- 19:00

7 juni 08:00-14:00

8 juni 10:00-14:00

9 juni 08:00-21:00

Dagcentralen Knuten

Nytorgsgatan 6, Hallsberg

25 maj 11:00-14:00

29 maj 17:00-20:00

6 juni 17:00- 20:00

8 juni 10:00- 13:00

Sköllersta skola, matsalen

Sockenvägen 18, Sköllersta

25 maj 10:00-13:00

28 maj 17:00-20:00

5 juni 17:00-20:00

8 juni 10:00- 13:00

Dagcentralen Esslatorp

Gränsgatan 6-8, Vretstorp

28 maj 17:00-20:00

3 juni 10:00-13:00

5 juni 17:00-20:00

8 juni 10:00-13:00

Folkets hus i Pålsboda

Skolgatan 1, Pålsboda

25 maj 10:00- 13:00

31 maj 09:00- 12:00

1 juni 10:00- 13:00

5 juni 15:00-18:00

6 juni  17:00-20:00

8 juni 10:00- 13:00

Folkets hus i Östansjö

Lönngatan 6, Östansjö

25 maj 10:00-13:00

28 maj 17:00-20:00

5 juni 17:00-20:00

8 juni 10:00-13:00

Svennevads församlingshem

Skogaholmsvägen 27, Svennevad

1 juni 10:00-13:00

4 juni 14:00-17:00

6 juni 16:00-19:00

8 juni  10:00-13:00

9 juni 16:30-19:30

Hjortkvarns skola , gymnastiksalen

Vintergatan 54, Hjortkvarn

28 maj 10:00- 13:00

3 juni 15:00-18:00

Vallokaler

På valdagen kan du rösta i din vallokal i ditt valdistrikt, vilket valdistrikt du tillhör finns på ditt röstkort. På valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 08.00- 21.00.

Sotterns valdistrikt

Hjortkvarns skola gymnastiksalen, Vintergatan 54, Hjortkvarn

Hässlebergs valdistrikt

Stocksätterskolans matsalen, Norrgårdsgatan 25 ,Hallsberg

Kårstahults valdistrikt

Stocksätterskolans gymnastiksal, Norrgårdsgatan 25 ,Hallsberg

Långängens valdistrikt

Blomsterängens vård- och omsorgsboende, samlingssalen vån 2, Långängsvägen 9 A, Hallsberg

Sköllersta valdistrikt

Matsalen,Sköllersta skola, Sockenvägen 18, Sköllersta

Pålsboda valdistrikt

Folkets Hus, Skolgatan 1, Pålsboda

Vadsbrons valdistrikt

Transtenskolans matsal, Transtensgatan 27, Hallsberg

Vingens valdistrikt

Dagcentralen Åsen, Västra Storgatan 13, Hallsberg

Vretstorps valdistrikt

Dagcentralen Esslatorp, Gränsgatan 6-8, Vretstorp

Östansjö valdistrikt

Folkets Hus, Lönngatan 6, Östansjö

För frågor om valet i Hallsbergs kommun kontakta valsamordnaren på:

0582-68 51 15

Mer information om EU-valet finns också på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.