Val 2022

Information till dig som tillhör Hässlebergs valdistrikt

Under vecka 33 fick du som kommuninvånare hem en broschyr om valet. Tyvärr har vi uppmärksammat ett tryckfel i broschyren under rubriken Rösta i Vallokal den 11 september. Det handlar om valdistriktet Hässleberg. I broschyren har det valdistriktet fått namnet Stocksätter.

Den 11 september 2022 är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Här hittar du information om hur du röstar, vallokaler och förtidsröstningen.

Allmänna val

Det finns fyra allmänna val till:

 • riksdagen
 • regionfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa gång det är ordinarie allmänna val är den 11 september 2022.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång detta val äger rum är 2024.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av valet och har till sin hjälp ett valkansli.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
 • är utvandrad svensk medborgare
Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstkort

Till alla som får rösta skickas ett röstkort. På röstkortet står det vilka val som du har rösträtt i samt i vilken vallokal som du kan rösta i på valdagen den 11 september.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du istället vill rösta under förtidsröstningen mellan 24 augusti - 11 september hittar du information om öppettider längre bak i broschyren eller på hallsberg.se/val2022. För att kunna förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort till förtidsröstningslokalen samt giltig legitimation för att kunna styrka din identitet.

Saknar du röstkort ? Kontakta valkansliet på Hallsbergs kommun på telefon: 0582-68 51 15 eller Valmyndigheten på telefon: 020-825 825.

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Du kan rösta med bud av följande anledningar:
•sjukdom
•ålder
•funktionsnedsättning
•intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.Om du vill budrösta med hjälp av lanbrevbäraren, ring 0771-33 33 10 och boka upphämtning av din budröst.

Budröstningskit kan du beställa både via Hallsbergs kommun och via Valmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Valkansliet på Hallsbergs kommun på telefon: 0582-68 51 15.
Mer information om budröstning finns på www.val.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.
Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:
•sjukdom
•ålder
•funktionsnedsättning.
Om du är i behov av ambulerande röstning ta kontakt med valkansliet på Hallsbergs kommun på telefon: 0582-68 51 15.

Förtidsrösta

Mellan den 24 augusti och 11 september kan du förtidsrösta. Nedan hittar du öppettider och adress till förtidsröstningslokalerna.

Dagcentralen Åsen, Västra Storgatan 13, Hallsberg

24 augusti: 14.00-19.00

25 - 26 augusti: 13.00- 17.00

27 - 28 augusti: 11.00- 14:00

29 augusti: 14.00- 19.00

30 augusti: 14.00- 20.00

31 augusti: 14.00-19.00

1 - 2 september: 13.00-17.00

3 - 4 september: 11.00-14.00

5 september: 13.00-20.00

6 - 7 september: 11.00-19.00

8 september: 13.00-20.00

9 september: 11.00-17.00

10 september: 11.00-15.00

11 september: 08.00-20.00


Werners backe
Werners väg 6, Hallsberg

27 augusti: 11.00-14.00

31 augusti: 17.00-20.00

3 september: 11.00-14.00

8 september: 17.00-20.00

10 september: 11.00-14.00

Matsalen,Sköllersta skola, Sockenvägen 18, Sköllersta

28 augusti: 13.00-16.00

30 augusti: 17.00-20.00

4 september: 10.00-13.00

7 september: 17.00-20.00

10 september: 11.00-14.00

Esslatorps äldreboende, Gränsgatan 6-8, Vretstorp

31 augusti: 17.00- 20:00

2 september: 10.00- 13.00

5 september: 10:00- 13.00

7 september: 17.00- 20.00

10 september: 11.00- 14.00

Folkets Hus, Skolgatan 1, Pålsboda

26 augusti: 15.00- 18.00

27 augusti: 10.00- 13.00

29 augusti: 15.00- 18.00

1 september: 17.00- 20.00

3 september: 10.00- 13.00

6 september: 15.00- 18.00

8 september: 17.00- 20.00

10 september: 10.00- 13.00

Folkets Hus, Lönngatan 6, Östansjö

27 augusti: 10. 00 -13.00

30 augusti: 17.00- 20.00

3 september: 10.00- 13.00

7 september: 17.00- 20.00

10 september:10.00- 13.00

Hjortkvarns bibliotek, Vintergatan 54, Hjortkvarn

30 augusti: 10.00- 13.00

5 september: 15.00- 18.00

Vallokaler

På valdagen kan du rösta i din vallokal i ditt valdistrikt, vilket valdistrikt du tillhör finns på ditt röstkort. På valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 08.00- 20.00.

Bo valdistrikt

Hjortkvarns skolas gymnastiksal, Vintergatan 54, Hjortkvarn

Hässlebergs valdistrikt

Stocksätterskolans matsalen, Norrgårdsgatan 25 ,Hallsberg

Kårstahults valdistrikt

Werners backe, Werners väg 6, Hallsberg

Långängens valdistrikt

Långängsskolans matsal, Långängsvägen 2, Hallsberg

Sköllersta valdistrikt

Matsalen,Sköllersta skola, Sockenvägen 18, Sköllersta

Svennevads valdistrikt

Församlingshemmet, Skogaholmsvägen 27, Svennevad

Pålsboda valdistrikt

Folkets Hus, Skolgatan 1, Pålsboda

Vadsbrons valdistrikt

Transtenskolans matsal, Transtensgatan 27, Hallsberg

Vingens valdistrikt

Dagcentralen Åsen, Västra Storgatan 13, Hallsberg

Vretstorps valdistrikt

Esslatorps äldreboende, Gränsgatan 6-8, Vretstorp

Östansjö valdistrikt

Folkets Hus, Lönngatan 6, Östansjö

För frågor om valet i Hallsbergs kommun kontakta valsamordnaren på:

0582-68 51 15

För mer allmänna frågor om val kontakta valupplysningen på: 020-825 825

Mer information om val 2022 finns också på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.