Verksamhetsplaner för förskolan och skolan

Läs förskolornas och skolornas verksamhetsplaner.

Varje förskola och grundskola har egen en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen syftar till utveckling i ett helhetsperspektiv och är tydligt förankrad hos alla medarbetare. Den finns för att verksamheten ska kunna driva ett uthålligt utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Verksamhetsplanen innehåller följande delar:

  • Nämndens prioriterade mål
  • Övergripande prioriterade utvecklingsområden
  • De nationella målen
  • Verksamhetens prioriterade utvecklingsområden

Utvecklingsplanen byter namn till verksamhetsplan

Tidigare hette dokumentet utvecklingsplan. Under 2021 byter dokumentet namn till verksamhetsplan.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.