Verksamhetsplaner för förskolan och skolan

Läs förskolornas och skolornas verksamhetsplaner.

Varje förskola och grundskola har egen en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen syftar till utveckling i ett helhetsperspektiv och är tydligt förankrad hos alla medarbetare. Den finns för att verksamheten ska kunna driva ett uthålligt utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Verksamhetsplanen innehåller följande delar:

  • Nämndens prioriterade mål
  • Övergripande prioriterade utvecklingsområden
  • De nationella målen
  • Verksamhetens prioriterade utvecklingsområden

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.