Utvecklingsplaner och kvalitetsredovisningar för förskolan och skolan

Ta del av skolornas, förskolornas och bildningsförvaltningens kvalitetsdokument.

Förskolorna och grundskolorna i kommunen är skyldiga att följa de mål som satts. De är också skyldiga att planera, följa upp och analysera sitt egna arbete.

Analyserna av resultat och erfarenheter visar vad verksamheten behöver förändra och förbättra. Det görs i varje verksamhet och samlas i två dokument: utvecklingsplan och kvalitetsredovisning.

Utvecklingsplan

Varje förskola och grundskola har egen en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen syftar till utveckling i ett helhetsperspektiv och är tydligt förankrad hos alla medarbetare. I förskolornas och grundskolornas utvecklingsplaner finns mål och aktiviteter. De finns för att verksamheten ska kunna driva ett uthålligt utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Utvecklingsplanen ska formulera verksamhetens mål för året. Det görs utifrån

  • nämndmål
  • de nationella målen
  • verksamhetens prioriterade utvecklingsområden.

Kvalitetsredovisning

I kvalitetsredovisningen följer verksamheten upp sin utvecklingsplan. Underlag för analysen av kvaliteten är

  • elevers omdömen
  • elevers betyg
  • enkäter
  • utvärderingar.

Utifrån dem kan man förstå resultat och lärdomar från föregående läsår och peka ut nya utmaningar och mål.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.