Utvecklingsplaner för förskolan och skolan

Läs skolornas och förskolornas utvecklingsplaner.

Varje förskola och grundskola har egen en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen syftar till utveckling i ett helhetsperspektiv och är tydligt förankrad hos alla medarbetare. I förskolornas och grundskolornas utvecklingsplaner finns mål och aktiviteter. De finns för att verksamheten ska kunna driva ett uthålligt utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Utvecklingsplanen ska formulera verksamhetens mål för året. Det görs utifrån

  • nämndmål
  • de nationella målen
  • verksamhetens prioriterade utvecklingsområden.

Utvecklingsplanen byter namn

Under 2021 byter utvecklingsplanen namn till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanerna innehåller följande delar:

  • Nämndens prioriterade mål
  • Övergripande prioriterade utvecklingsområden
  • De nationella målen
  • Verksamheternas prioriterade utvecklingsområden

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.