Måltider i förskola och skola

Läs om hur måltidsavdelningen arbetar med maten som serveras i våra förskolor och skolor.

Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider, nyttig mat och möjlighet att påverka måltidsupplevelsen, tror vi är viktigt för att främja goda matvanor.

Vi vill ge barn och elever i våra förskolor och skolor god och nyttig mat. Vi vill också att de ska få äta i en lugn och trevlig miljö.

För att orka lära och vara aktiv en hel dag behövs både goda och näringsriktiga måltider. Våra kockars ambition är att servera god, sund och säker mat med tanke på miljö och hälsa. Varje portion är i sin helhet näringsanpassad efter barnens behov och till varje mål serveras dagligen olika grönsaker eller rotfrukter.

Alla måltider inom Hallsbergs kommun är tillagade lokalt i våra kök i Hallsberg. Varje dag lagar vi cirka 4500 portioner.

Vi jobbar aktivt med att förbättra maten i våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en god hälsa och en mer hållbar kommun.

EU-flaggan och texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Vanliga frågor och svar om måltiderna

Vilka riktlinjer följer en kommun när det gäller skolmaten?

När man planerar mat i en kommun finns det krav på flera saker. Vi har dels Livsmedelsverkets råd att ta hänsyn till. Vi ska också följa kommunens kostpolicy som är ett politiskt taget styrdokument.

Livsmedelsverkets råd om mat i skola och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den budget vi får baserar sig på

  • vad våra förvaltningar betalar för maten
  • att vi handlar från de leverantörer vi har avtal med.

Hur många rätter serveras varje dag i skolan?

Varje dag serverar vi två rätter i skolrestaurangen med tillbehör som till exempel potatis, pasta, mos, bulgur eller ris. Salladsbuffén vid skolorna innehåller också minst fem olika sorters grönsaker och grönsaksblandningar eller frukt. Bröd, bordsmargarin och mjölk finns som tillbehör varje dag.

Brukar skolmaten ta slut?

Nej, det har aldrig hänt. Inget barn behöver gå hungrig från skolrestaurangen eftersom det alltid finns alternativ. Vissa dagar kan den ena rätten vara mer populär än den andra. Det gör att den kan ta slut snabbare eftersom eleverna tar sina portioner själva. Då finns dock alltid den andra rätten att ta av.

Båda är fullvärdiga rätter med proteiner, kolhydrater och fett.

Hur tänker ni kring valet av de rätter som serveras i skolan?

Smaken är så klart individuell men vi försöker alltid att laga god mat med variation. Den ska också uppfylla kraven från Livsmedelsverket och kommunens kostpolicy.

För att kunna producera och servera så många portioner som vi gör är det viktigt att maten är säker. Det ska också fungera rent logistikmässigt.

Vi lagar samma typ av rätter som vi gjort i många år och som även många andra kommuner gör. Detta för att det är väl beprövade recept som fungerar i storkök.

Hur mycket ekologiskt serveras i Hallsbergs kommun?

Under 2021 serverade vi cirka 29 procent ekologiska livsmedel. Vi vill gärna arbeta mer med ekologiskt men måste också ta hänsyn till vår budget. Under 2022 ser vi att det skett stora prisökningar. Livsmedelspriserna gick upp ca 10 procent generellt under våren 2022. De förväntas öka ytterligare under hösten och prognosen talar för cirka 12-15 procent under hela året.

Under år 2021 var andelen svenskt kött cirka 87 procent och andelen svensk fågel var cirka 90 procent.

Varför köper ni inte mer lokalproducerat?

I dagsläget finns det inte någon lokal producent som kan leverera de mängder som krävs. Om det skulle finnas skulle vi gärna köpa mer lokalproducerat.

Vi köper alla våra ägg från Närkeägg som är lokala ägg från trakten.

Utvärdering av maten

För att utvärdera vad våra elever tycker om maten har vi matråd med representanter från flera klasser löpande under året. Under vårterminen varje år går det också ut en elevenkät. I den ingår frågor om maten som sedan redovisas och ingår i vår kvalitetsbedömning.

Du kan också lämna in dina synpunkter om maten i ett webbformulär.

Lämna synpunkter på måltiderna i förskolan och skolan

Styrdokument

Kontakta måltidsenheten

Carita Prim, kostchef
Telefon: 0582-68 50 71
E-post: carita.prim@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.